Znak w postaci kwadratu w kolorze niebieskim, z białym symbolem błyskawicy. Tablica w postaci niebieskiego prostokąta z białym napisem. Służą do informowania o możliwościach osiągnięcia stanu bezpieczeństwa i zwracania uwagi na stan urządzeń (przy organizowaniu miejsca pracy, oznaczaniu stanu i rodzaju urządzenia itp.).

Typ A

Wymiary: 52 x 74, 74 x 105, 105 x 148, 148 x 210, 210 x 297, 297 x 420.

Typ B

Wymiary: 105 x 37, 148 x 52, 210 x 74, 297 x 105, 420 x 148, 594 x 210.