Znak w postaci żółtego trójkąta z czarną obwódką na kwadratowym białym tle, na trójkącie czarna błyskawica. Tablica w postaci żółtego prostokąta z czarnym napisem. Ostrzegają i informują o bezpośrednim istniejącym lub mogącym powstać zagrożeniu, jeżeli łączy się ono ze zjawiskami fizycznymi oraz z przewidywaną do wykonania czynnością np. na słupach linii napowietrznych, rozdzielnicach, szafkach oświetlenia ulicznego, ogrodzeniach rozdzielni i stacji itp.

Typ A

Wymiary: 52 x 74, 74 x 105, 105 x 148, 148 x 210, 210 x 297, 297 x 420.

Typ B

Wymiary: 105 x 37, 148 x 52, 210 x 74, 297 x 105, 420 x 148, 594 x 210.