Znak w postaci czerwonego pierścienia na kwadratowym białym tle, wewnątrz pierścienia czarna błyskawica. Tablica w postaci czerwonego prostokąta z białym napisem. Służą do niedopuszczenia do czynności, która jest w danej sytuacji niebezpieczna, nieprawidłowa lub niezgodna z przepisami i stwarzałaby zagrożenie porażenia lub poparzenia (na drzwiach celek rozdzielni, stacji transformatorowych itp.)

Typ A

Wymiary: 52 x 74, 74 x 105, 105 x 148, 148 x 210, 210 x 297, 297 x 420

Typ B

Wymiary: 105 x 37, 148 x 52, 210 x 74, 297 x 105, 420 x 148, 594 x 210